kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Mark Bressers

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) | Directeur-bestuurder

Voordat Mark Bressers directeur-bestuurder werd bij NEa, was hij in diverse functies nauw betrokken bij de uitbouw van de digitale overheid en digitale innovatie (onder andere als directeur Digitale Economie bij het ministerie van EZK). Mark werkt daarom graag aan kansen om met digitalisering bij te dragen aan de duurzaamheidsopgaven van dit moment. De NEa is de onafhankelijke nationale autoriteit die onder andere met de uitvoering van en toezicht op het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) en de marktinstrumenten voor de inzet van hernieuwbare energie in vervoer, wil bijdragen aan een klimaatneutrale samenleving.
Mark Bressers

Sessie(s) waarbij Mark Bressers spreker is: