kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Jacco Vonk

Provincie Gelderland | Concernmanager

Jacco Vonk houdt zich bezig met alle aspecten van digitalisering en digitale transformatie bij Provincie Gelderland. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling Informatievoorziening & Automatisering (I&A), dat ruim 100 medewerkers telt. Daarnaast is hij o.a. als opdrachtgever betrokken bij diverse concernbrede digitalisering programma’s zoals: het inrichten van data-governance, datagedreven werken, implementatie Omgevingswet en Wet open overheid en digitaal samenwerken. Interprovinciaal is Jacco nauw betrokken bij het programma Interprovinciale Digitale Agenda (IDA). Hij is lid van de regiegroep, het dagelijks bestuur van IDA. Vanuit die rol fungeert hij als opdrachtgever voor diverse interprovinciale projecten, zoals het inrichten van een informatieknooppunt cybersecurity.
Jacco Vonk

Sessie(s) waarbij Jacco Vonk spreker is: