kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Tof Thissen

UWV WERKbedrijf | algemeen directeur

Tof Thissen is sinds mei 2015 algemeen directeur van UWV WERKbedrijf en in die rol eindverantwoordelijk en inhoudelijk verantwoordelijk voor strategieontwikkeling, kennis- en organisatieontwikkeling. De activiteiten van de algemeen directeur zijn gericht op het houden van de koers en het verder vooruit brengen van UWV WERKbedrijf. Tof was in het verleden onder andere directeur van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING), bestuursvoorzitter bij Divosa en Eerste Kamerlid voor GroenLinks.
Tof Thissen

Sessie(s) waarbij Tof Thissen spreker is: