kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Theo Peters

VNG Realisatie | Chief Technology Officer

Theo Peters is bij de VNG één van de drijvende krachten achter de informatiekundige visie Common Ground en het ontstaan van een overheidsbreed gegevenslandschap. Het doel van deze vernieuwing van de informatievoorziening en het beter toegankelijk maken van gegevens is om daarmee sneller maatschappelijke vraagstukken op te kunnen pakken. Ook draagt het bij aan het mogelijk maken van regie op gegevens en voldoen aan de privacywetgeving. In de plannen van de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) is deze informatiekundige visie Common Ground nu richtinggevend voor alle informatiekundige projecten en programma’s. Zijn ervaring in diverse rollen bij de gemeente Alkmaar en andere organisaties helpt om de verbinding met de dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de processen van gemeenten goed te leggen.
Theo Peters

Sessie(s) waarbij Theo Peters spreker is: