kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Bart de Visser

Gemeente Amsterdam, Chief Technology Office | Jurist

Bart de Visser adviseert de Werkplaats Datagestuurde Aanpak Ondermijning op het gebied van bestuursrechtelijke en privacy gerelateerde vraagstukken. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van datagedreven producten, waaronder algoritmes voor machine-learning die worden ingezet in gemeentelijke werkprocessen. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en inzetten van instrumenten om (grond)rechten van burgers in beeld te krijgen en om passende maatregelen te treffen om deze te beschermen. In dat kader werkt hij met het ontwikkelteam aan een onderzoeksmethodiek om onbewuste vooringenomenheid in data en algoritmes tegen te gaan.
Bart de Visser

Sessie(s) waarbij Bart de Visser spreker is: