kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Jeanette Krol

Ministerie van BZK | strategisch adviseur

Jeanette Krol is werkzaam als strategisch adviseur bij de directie Digitale Samenleving van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In haar werk houdt Jeanette zich onder andere bezig met digitale innovatie, visie- en agendavorming en governancevraagstukken.
Jeanette Krol

Sessie(s) waarbij Jeanette Krol spreker is: