kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Johan Maas

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | CIO

Johan Maas studeerde politieke wetenschappen en bestuurskunde aan de VU Amsterdam. Daarna ging hij aan de slag bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in diverse functies op verschillende terreinen (integratiebeleid, openbaar bestuur, veiligheid, management en personeelsbeleid). Ook was hij als projectdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding van het voetbaltoernooi EK2000. Vervolgens werkte hij twee jaar als interim-directeur Bedrijfsvoering bij de korpsleiding van de KLPD. Daarna stapte hij over naar de functie van directeur P&O/ICT, tvs plv.CIO bij het ministerie van SZW , later nog  in de rol als directeur Bedrijfsvoering. Tussen 2015-2019 was hij als directeur Bedrijfsvoering, tvs plv.CIO werkzaam voor de ministeries LNV en EZK. Per 1 oktober 2019 is hij directeur Financiën, Informatie en Facilitaire zaken, tevens CIO/CFO/plv. Algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Johan Maas

Sessie(s) waarbij Johan Maas spreker is: