kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Anno Maring

UWV WERKbedrijf | Programmadirecteur WORKit

Anno Maring MBA is programmadirecteur WORKit (landelijk manager WERKbedrijf) en verantwoordelijk voor de vervanging van de legacy systemen. Hier valt de verdere digitalisering van de dienstverlening en automatisering van de ondersteunende processen en de daarvoor benodigde systemen onder. Hiervoor actief als Districtsmanager WERKbedrijf in NoordHollandNoord en lid van het directieteam divisie UWV Gegevensdiensten en daar mede verantwoordelijk voor de polisadministratie.
Anno Maring

Sessie(s) waarbij Anno Maring spreker is: