kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Henk Mensink

Gemeente Oss | Gemeentesecretaris / algemeen directeur

Henk Mensink is sinds drie jaar als gemeentesecretaris en algemeen directeur werkzaam voor de gemeente Oss. In die hoedanigheid is hij de eerste adviseur voor het College van B&W, eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie en tevens voorzitter van het directieteam. Verder is hij actief als Algemeen Commandant Bevolkingszorg Veiligheidsregio Noord Oost Brabant, Lid van de Task Forces Samen Organiseren, lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving en  lid van de Stuurgroep de Toekomst van Brabant.
Henk Mensink

Sessie(s) waarbij Henk Mensink spreker is: