kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Martiene Branderhorst

Gemeente Den Haag | Algemeen directeur

Martiene Branderhorst houdt zich bij de gemeente Den Haag bezig met het duurzaam beter maken van de buitenruimte: vergrijzing, klimaatverandering, digitalisering en innovatieve mobiliteitsvormen veranderen de stad ingrijpend. Zij schreef een proefschrift over het gebruik van managementinformatie en doet nu onderzoek bij de Universiteit Utrecht naar de gevolgen van de digitale technologieën voor de rol van publieke managers: wat is er voor hen nodig om deze ontwikkelingen te vertalen in gelegitimeerde datapraktijken met publieke meerwaarde. Het vinden van een manier dat technologische ontwikkelingen in dienst blijven staan van de gewenste maatschappelijke ontwikkelingen is in haar ogen een zeer belangrijk thema voor het openbaar bestuur voor de komende jaren.
Martiene Branderhorst

Sessie(s) waarbij Martiene Branderhorst spreker is: