kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Remco Boersma

Ministerie van JenV | Enterprise Architect

Naast Enterprise architect bij JenV (Directie Informatievoorziening en Inkoop) is Remco Boersma de projectleider van het JenV Datalab. Het JenV Datalab is een onderzoeksomgeving waar ruimte is om samen met andere onderdelen van het ministerie te leren en te experimenteren met datavraagstukken in een veilige digitale omgeving. Het is een lerende omgeving; kennisdelen, faciliteren en stimuleren staat centraal. Een praktijkvraagstuk wordt o.a. getoetst aan datakwaliteit en veiligheid, techniek, organisatie, privacy en ethiek.
Remco Boersma

Sessie(s) waarbij Remco Boersma spreker is: