kleine congresbanner
logo ibestuurcongres.nl

zoeken binnen de website

Marens Engelhard

Nationaal Archief | Algemeen Rijksarchivaris/directeur Nationaal Archief

Marens' achtergrond is in Aziatische geschiedenis / ontwikkelingseconomie / verandermanagement / archivistiek. Van 1986-1998 deed hij projecten voor EU en VN in Azie/Latijns Amerika, daarna had hij diverse (directie)functies bij de Gemeente Amsterdam. In 2014 werd hij daar Directeur Stadsarchief / Gemeentearchivaris. Een jaar later begon hij zijn huidige functie als directeur Nationaal Archief / Algemeen Rijksarchivaris.
Marens Engelhard

Sessie(s) waarbij Marens Engelhard spreker is: